colección: modernismos syndéticos / Syndesis: Architecture, Place, and Landscape

colección: sendas de la modernidad / Sendas: Paths of modernity

libro: escrito en montreal /montreal: Texts in, and on, Place

investigación / research

BOGOTÁ, 2015-en curso / ongoing